Miljöpolicy LerumByggservice AB

 

LerumByggservice AB är ett tjänsteföretag inom byggbranschen. Hänsyn till miljö och människor tas vid projektering, materialval, transporter, avfallshantering samt drift och underhåll.

Varje projekt är unikt och planeras utifrån aktuell rambeskrivning från kund för att minimera miljöpåverkan och förbygga förorening.

Vi ställer krav på våra underentreprenörer att de följer projektets instruktioner exempelvis vid sortering av avfall och materialinköp.
Vi och anlitade UE följer gällande miljölagstiftning. Vi har visionen att främst fokusera att minimera vår avfall och tranportpåverkan på miljön.

 

Lerum 03/04 2015

Dan Nilsson, Styrelseordförande 

  Våra tjänster